top of page

Privacybeleid Eet met Es

Versie 5 december 2019

Algemeen

Eet met Es, gevestigd aan Gelreweg 4, 3843 AN Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Eet met Es verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar leden, consumenten en overige relaties. In deze Privacyverklaring lees je onder andere hoe jouw persoonsgegevens door Eet met Es worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar je naartoe kunt om jouw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent jouw privacy.

Eet met Es gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden, bezoekers van de website en overige relaties. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen van de daartoe in het leven geroepen wetgeving.

Ledengegevens

Van onze leden verwerken we NAW-gegevens en betaalgegevens die gebruiker of lid zelf verstrekt heeft via de website, mail, telefonisch of per app bij aanmelding. Deze gegevens zijn niet voor andere gebruikers zichtbaar.

​Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Eet met Es verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:
- Gezondheid (zoals lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, spiermassa, buikomtrek)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eet met Es  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Coaching en begeleidingstrajecten met betrekking tot voeding en bewegingsadvies
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of verzending van meerdere e-mails na het
downloaden van een e-book of het aanmelden voor meer informatie
- Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Eet met Es verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Eet met Es bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden
Eet met Es verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en uitsluitend na overleg met de gebruiker.

Cookiebeleid
Eet met Es gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Je mag jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact op via ons algemene nummer +31623513540 of e-mail naar info@eetmetes.nl. Op die manier kun je ons ook bereiken als je vragen hebt over wat wij doen met je persoonsgegevens.

Voor meer informatie over persoonsgegevens en jouw rechten verwijzen we naar de site van Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page